ANTI TROEP GROEP ROZENBURG   |
Vrijwillige zwerfvuilopruimers
Opruimkalender 2024
De Anti Troep Groep komt eens in de twee weken bijeen om met elkaar zwerfvuil op te ruimen.
Niemand is 'verplicht' om te komen. Alleen wie tijd en zin heeft doet mee.
Vooraf drinken we koffie/thee in de kantine van de gemeentewerf aan de Frans Halsstraat .


Woensdag 17 juli

09:30 uur start met koffie

10:00 tot 11:30 uur opruimen

Woensdag 31 juli

09:30 uur start met koffie

10:00 tot 11:30 uur opruimen

Woensdag 07 augustus

09:30 uur start met koffie

10:00 tot 11:30 uur opruimen
Iedereen is welkom om (onaangekondigd) een keer mee te komen helpen.


'Plastic Stamppot' langs Het Scheur

 

 362  Stand t/m 03 juli