ANTI TROEP GROEP ROZENBURG   |
Vrijwillige zwerfvuilopruimers
Opruimkalender 2024
De Anti Troep Groep komt eens in de twee weken bijeen om met elkaar zwerfvuil op te ruimen.
Niemand is 'verplicht' om te komen. Alleen wie tijd en zin heeft doet mee.
Vooraf drinken we koffie/thee in de kantine van de gemeentewerf aan de Frans Halsstraat .


Woensdag 05 juni

09:30 uur start met koffie

10:00 tot 11:30 uur opruimen

Woensdag 19 juni

09:30 uur start met koffie

10:00 tot 11:30 uur opruimen

Woensdag 03 juli

09:30 uur start met koffie

10:00 tot 11:30 uur opruimen

Iedereen is welkom om (onaangekondigd) een keer mee te komen helpen.


'Plastic Stamppot' langs Het Scheur

 

 301  Stand t/m 22 mei